Палата на малките и средни индустрии – Солун
Chamber of Small and Medium Sized Industries of Thessaloniki

Платата на малките и средни индустрии – Солун е публична организация. Основана е през 1925 година, а от 1940 година осъществява дейност единствено като платата на малките и средни индустрии. Тя е финансово и административно независима. Управлява се от Административен комитет от члена и от Управителен съвет от 61 члена.

През своята 86 годишна история на съществуване, палатата е била свързана с всички основни икономически събития проведени в Солун и в цялата страна и е спомогнала за изграждането на подходящи условия за растеж и развитие на предприемачеството и икономиката като цяло.

Платата на малките и средни индустрии – Солун е първата палата в Гърция сертифицирана по ISO 9001:2000

Търговско промишлена палата – Благоевград
Chamber of Commerce and Industry - Blagoevgrad

Търговско-промишлена палата - Благоевград е учредена през 1992 г. като независима неправителствена организация на работодателите. Основната цел на Палатата е да защитава стопанските интереси на своите членове, да предоставя информация и консултации на фирмите в Югозападна България, да подпомага техните усилия за финансова стабилност и конкурентоспособност.

Организацията обединява 170 членове с право на глас и над 1300 асоциирани членове. Управлението се осъществява от 5-члененен Управителен съвет, който се избира от Общото събрание на членовете.

Търговско-промишлена палата - Благоевград е част от единната система на Българската търговско-промишлена палата, която включва 28 регионални палати. Като част от системата на Българската търговско-промишлена палата, Търговско-промишлена палата - Благоевград е включена в световната мрежа на търговските палати.

Членството на БТПП в международните организации я оторизира да издава и заверява документи, подпомагащи външнотърговската дейност на фирмите. За осъществяването на тази функция, Палатата поддържа Единен търговски регистър. База данни "Търговски регистър" се посещава ежедневно от около 1 000 клиенти. Чрез вписването на фирмите в Единния търговски регистър на БТПП, информацията за тях става достъпна чрез ИНТЕРНЕТ за български и чуждестранни потребители. Палатата обединява повече от 44 000 членове.

Към Търговско-промишлена палата - Благоевград са учредени Общински бизнес представителства, които работят в общините Благоевград, Симитли, Разлог, Банско, Кресна, Струмяни, Гърмен, Сатовча, Якоруда, Белица и Хаджидимово.

От 2008 г. към Търговско-промишлена палата – Благоевград работи Европейски информационен център Европа Директно Югозапад, който е част от информационната мрежа Europe Direct, която обхваща целия Европейски съюз.

Университет Македония, Бизнес факултет – Солун
University of Macedonia, Faculty of Business Administration - Thessaloniki

Факултетът по бизнес администрация към Университет Македония има за цели:

  • Да предоставя на студентите, изучаващи се по степените бакалавър и магистър по бизнес администрация (МБА) обучителни програми от най-високо качество с цел кариерно развитие като мениджъри и професионалисти в публичния и частния сектор.
  • Да промоцира отличителност в преподаването, изследванията, и други подобни професионални дейности.
  • Да взаимодейства с други национални и международни образователни и изследователски институции в рамките на взаимната изгода.
  • Да предвижда очакванията на бизнес общността и да работи тясно с бизнес и професионалните организации.
Регистрация - Представяне на Предприятието
Организация
Населено място
Икономическа дейност
Ключови думи
Телефон
Ел. поща
Потребител
Парола
Моля, накратко опишете основната/ите дейности на предприятието, продуктова гама, местоположение, брой служители, организационна структура